Afro Contemporaine dans


Bij Afro-contemporaine dans, komen traditionele Afrikaanse dans en dansstijlen zoals moderne dans of Afro-jazz dichter bij elkaar. Het verband van deze moderne dansstijl met de traditionele dansen, wordt nadrukkelijk in stand gehouden. Als danser leer je bewegingen uit te voeren met controle en precisie, waar de focus en intentie van een beweging liggen, maar ook hoe de bewegingen zijn ontstaan uit de oorspronkelijke traditionele dans. Hier ontstaat een nieuwe dans.

Ayaovi wilt de gevoelsmatige betekenis van deze traditie op een andere, nieuwe manier aan zijn publiek en leerlingen vertellen.
Citaat uit ‘Dans magazine’ (nr. 4 augustus/september 2010); “De les – Afro Contemporaine”, geschreven door Geriëtte Mollink.

“In feite is alle dans die vandaag de dag wordt uitgevoerd ‘hedendaagse dans’. Binnen dansen van het Afrikaanse continent zijn echter drie genres te onderscheiden: sociale danstradities, traditionele podiumdans en hedendaage contemporaine podiumdans. Sociale dans wordt gedanst in context van het dagelijks leven en traditionele podiumdansen zijn sociale dansen die voor podiumpresentaties geschikt zijn gemaakt. Hedendaagse podiumdans is een mix van de eerste twee met Westerse podiumdansstijlen, zoals moderne dans en Afro-jazz.

Contemporaine en traditionele Afrikaanse dans zijn enerzijds elkaars tegenpolen en anderzijds onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar traditionele dans een culturele uiting is van een groep binnen de sociale context, is contemporaine dans de weergave van de artistiek creatieve visie van een individuele choreograaf. Hoewel dit overeenkomt met Westerse podiumdans, maakt contemporaine Afrikaanse dans een andere ontwikkeling door. In tegenstelling tot moderne dans dat zich vooral afzette tegen klassiek ballet, houden contemporaine Afrikaanse choreografen nadrukkelijk de band met de traditionele dans in stand.”