Algemene voorwaarden van Forêt Sacrée Obouibé

 

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle cursussen, workshops en andere activiteiten van Forêt Sacrée Obouibé.

Door je aan te melden per mail verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Wij spreken hierna telkens over cursus of les. Je kunt hiervoor ook workshops of andere activiteiten lezen.

 

Artikel 1. Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van een mail waarin je je aanmeldt met de volgende gegevens: inschrijving voor welke les, naam, adres, emailadres en (mobiel) telefoonnummer.
 2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 3. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.
 4. Na ontvangst van de inschrijvingsmail ontvang je een mail met wel of geen plaasting.
 5. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot het betalen van het gehele cursusbedrag.
 6. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode, tenzij in de aankondigingen anders vermeld als losse les.
 7. Als je nog een openstaande betaling hebt staan bij Forêt Sacrée Obouibé wordt je inschrijving niet geaccepteerd.

 

Artikel 2. Plaatsing

 1. Na de bevestiging van plaatsing, ben je verplicht tot het betalen van het lesgeld.
 2. Indien je niet geplaatst bent, krijgt hiervan bericht per mail.
 3. De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 4. Indien de cursus niet doorgaat, word je daarvan uiterlijk een week van tevoren per mail op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Tussentijdse plaatsing of vroegtijdig vertrek

 1. Bij van tevoren voorzien vervroegd vertrek uit of latere instroom in de cursus of bij het missen van minimaal 3 aaneengesloten lessen wegens langdurig verblijf in het buitenland kan je voor de start van de cursus overleggen over de mogelijkheid tot deelname en korting.
 2. Forêt Sacrée Obouibé zal in dit geval beslissen of deelname mogelijk is, kijkend naar het belang van de continuïteit van de groep in de les.
 3. Bij een positief besluit betaal je in dit soort situaties naar rato van het aantal te volgen lessen plus €10,00 administratiekosten.

 

Artikel 4. Samenstelling groepen

 1. De samenstelling van de groep wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld en is onder andere afhankelijk van niveau en speciale omstandigheden/wensen.
 2. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit gebeurt altijd in overleg met de cursist.
 3. Over samenstelling groepen is geen discussie mogelijk, Forêt Sacrée Obouibé beslist hierin.

 

Artikel 5. Annulering/tussentijds beëindigen

 1. Verzoek tot annuleren of tussentijds beëindigen van een cursus dien je altijd schriftelijk per mail in te dienen.
 2. Annuleren is alleen kosteloos een week voor de start van de cursus. Bij latere annulering of bij tussentijdse beëindiging dient het volledige cursusgeld te worden betaald.
 3. In het geval van ernstige ziekte of langdurige blessure is restitutie van het cursusgeld mogelijk. Er moeten dan wel bewijsstukken kunnen worden overlegd. Zoals een doktersverklaring. Bij zicht op vlot herstel kunnen de gemiste lessen worden ingehaald in het volgende seizoen. Indien daar geen zicht op is, worden de gemiste lessen naar rato min € 10,- administratiekosten gerestitueerd.

 

Artikel 6. Uitval van lessen

 1. Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging gezorgd worden. Mocht onverhoopt toch uitval van lessen plaatsvinden dan geeft dit geen recht op korting of teruggave van lesgelden.
 2. Gemiste lessen door Forêt Sacrée Obouibé worden aan het einde van de cursus of in overleg ingehaald.
 3. Als dit niet door Forêt Sacrée Obouibé gerealiseerd kan worden, wordt het cursusgeld naar rato terugbetaald. Gemiste lessen door cursisten kunnen niet ingehaald of gerestitueerd worden.

 

Artikel 7. Tarieven

De tarieven staan vermeld bij de desbetreffende cursussen.

 

Artikel 8. Kortingen

 1. Forêt Sacrée Obouibé verleent korting (op het totale cursusbedrag) aan studenten op vertoon van hun studentenpas.
 2. Het kortingsbedrag staat vermeld bij de betreffende cursus.
 3. Deze korting geldt niet voor workshops.

 

Artikel 9. Betaling cursusgeld

 1. Bij de start van de cursus dient het totale cursusgeld bij de eerste les cash betaald te worden.
 2. Leerlingen die meerdere lessen volgen, kunnen in twee termijnen betalen. Forêt Sacrée Obouibé zal aangeven welke termijnen welk bedrag dient te worden voldaan.

 

Artikel 10. Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingen in persoonlijke gegevens graag zo spoedig mogelijk per mail doorgeven.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Forêt Sacrée Obouibé aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling.
 2. Uitzondering vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Forêt Sacrée Obouibé wordt vastgesteld.

 

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Dit zijn algemene voorwaarden van Forêt Sacrée Obouibé. De cursist gaat door inschrijving akkoord met al deze voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.
 3. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Forêt Sacrée Obouibé.
  februari 2012